fb


2012-03-23 15:16

Inställda natturer på Västtågen mellan Skövde och Falköping

| Mer

Järnväg

På grund av stora problem med bråk och fylla på nattågen mellan Skövde och Falköping har ett skyddsstopp lagts av DSB Väst:s skyddsombud då personalens säkerhet inte kan garanteras. Detta innebär att avgången 02:12 mellan Skövde och Falköping kommer att ställas in natten till lördag och söndag (24 och 25 mars). Ingen ersättningstrafik kommer att sättas in på sträckan.

Västtrafik arbetar med en lösning att sätta in ordningsvakter (istället för väktare) på den berörda sträckan men då krävs ett ordningsvaktsförordnande från polismyndigheten. Något sådant finns i dagsläget inte för detta tåg.

Västtrafik kommer att informera om förändringen via www.vasttrafik.se, kundservice, på perrongerna och ombord på tågen.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor