fb


2012-03-23 12:00

Bombardier inviger testanläggning för drivsystem till framtidens tåg

| Mer

Järnväg

Bombardier inviger idag en avancerad testanläggning i Västerås för drivsystem till framtidens tåg. Powerlab Västerås utgör kärnan i kompetenscentrat för driv- och styrsystemteknologi inom världens ledande leverantör av järnvägsteknologi. Investeringen visar på Bombardiers tilltro till Sverige som bas för avancerad, och sedan länge etablerad, forskning och produktion.

Etableringen av Powerlab är ett mycket viktigt steg mot att möta ökade kundkrav på tillförlitlighet och effektivitet. Anläggningen gör det möjligt för utvecklingsingenjörerna att utveckla och förbättra våra produkter och utföra storskaliga test inför driftsättningen, vilket förkortar tiden till trafikstart. Systemtesterna omfattar transformatorer, strömriktare, motorer och växellådor och elektronik – allt för att säkerställa säker och tillförlitlig drift efter installation ombord på tågen. Med det nya labbet kan vi även utföra ytterligare test för att verifiera att vi möter internationella krav på buller, elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet liksom att hantera ett ökat antal parallella test.

 Den teknik som utvecklas av Bombardier Transportation i Västerås, och som huvudsakligen omfattar driv- och styrsystem med varumärket MITRAC, driver tåg, tunnelbanor och höghastighetståg runtom i världen – från Europa till Asien och Nordamerika.

 - Powerlab är ett viktigt steg i arbetet för att erbjuda kunder runtom i världen maximal tillförlitlighet och minimala driftskostnader. Vår nya testanläggning visar också på den betydelse kompetenscentret i Västerås har för Bombardier  och på att den expertis som finns inom vår svenska verksamhet fortsätter att spela en ledande roll globalt. Dessutom är den här investeringen ett kvitto på Bombardiers engagemang när det gäller att erbjuda innovativa transportlösningar för den nordiska marknaden, säger Per Allmer, chef för Bombardiers affärsenhet Propulsion & Controls.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor