fb


2012-03-21 15:45

Förskjutningen av dubbelspårsbygget Skutskär-Furuvik

| Mer

Järnväg

Pressinformation

Skarpt budskap till infrastrukturministern från Gävleborg, Uppland och Sundsvall

Gävleborg, Uppland och Sundsvall gör nu gemensam sak och skickar en skarp gemensam skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, och protesterar mot att Trafikverket beslutat att återigen förskjuta dubbeslpårsbygget Skutskär-Furuvik.

Skrivelsen betonar att detta är mycket allvarligt för Mellansveriges näringslivs- och samhällsutveckling. Att dubbelspåret försenas ytterligare är inte acceptabel enligt de storföretag, regionförbund, länsstyrelse och kommuner som står bakom skrivelsen. Bygget måste fullföljas enligt den av riksdagen beslutade nationella planen.

I skrivelsen uttrycks samtidigt en oro över att ingångna avtal med staten om kommande infrastruktursatsningar i Gävle hamns inte fullföljs, och att detta skulle få mycket negativa följder för näringslivsutvecklingen.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor