fb


2012-03-21 9:03

NCC ska byta järnvägsbro i Piteå på 36 timmar

| Mer

Järnväg

Den 15 september stängs all tågtrafik på stambanan av i 36 timmar för ett brobyte strax söder om Långträsk i Piteå kommun. Det finns inget utrymme för misstag när bron över Åby älv byts ut. Brobytet sker på uppdrag av Trafikverket.

– Det gäller att allt blir rätt från början. En försening är inget alternativ. Arbetet på plats blir oerhört intensivt under de här 36 timmarna. Därför utbildar och planerar vi in i minsta detalj så att alla vet exakt vad de ska göra. I planeringen ingår också att ha en reservplan för reservplanen., säger Jan-Olof Lampinen, affärschef på NCC Construction, region Norrland.


Den gamla stålbron över Åby älv är i så dåligt skick att tågen måste sänka farten till 60 km/h när de passerar över. Orsaken är att rälsen över bron är instabil och behöver riktas om varje år. Detta är kostsamt och Trafikverket har därför beslutat byta ut bron.


Den nya bron som byggs i fabrik och transporteras upp i sektioner, kommer att sidolanseras på plats, det vill säga lyftas in från sidan. Innan dess ska den gamla bron lanseras bort och en del byggarbeten hinnas med. När nya bron är på plats ska ballast fyllas på, rälsen läggas tillbaka och spåren riktas in. NCC har tidigare erfarenheter av brobyten.


– Vi har nyligen lanserat in en bro i betong under Haparandabanan i Kalix. Där höll vi tidsplanen och blev faktiskt klara i god tid före sluttiden, säger Jan-Olof Lampinen.


Den totala projekttiden är mars 2012 till oktober 2012. Under denna tid ska förberedelser, planering och markarbeten utföras. Totalt kommer cirka 25 personer att sysselsättas i projektets olika faser.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor