fb


2012-03-15 15:49

Nya EU-pengar till Värmland

| Mer

EU

Den så kallade strukturfondsperioden går mot sitt slut. Men än finns det lite pengar kvar i EU-fonderna. Både Mål 2 Norra Mellansveriges strukturfondsoparternskap och Styrkommittén för Interreg Sverige-Norge sammanträdde den 15 mars. Sammanlagt prioriterades tre värmländska projekt.

Ur Regionalfonden prioriterades:

• The Packaging Arena “Forskning, innovation och internationalisering i fokus”
Sökande: The Packaging Arena ek för
Kontaktperson: Sandra Eriksson 054-203873
Sökt EU-belopp: 6 840 000 kr
Medfinansiering av Region Värmland: 5 365 000 kr
Totalt: 14 370 000 kr

Vid styrkommitténs sammanträde för Interreg Sverige - Norge beviljades två värmländska projekt:

• Emballageutbildning – Nordic School of Packaging
Sökande: Karlstads universitet
Projektledare: Elling-Olav Rukke +47 64 96 58 46
Kontaktperson Sverige: Helena Håkansson 054-700 16 55
Sökt EU-belopp: 696 072 kr

Total svensk projektomslutning: 1 392 144 kr

• Barnens gränsland
Sökande: Årjängs kommun
Projektledare: Elenor Karlsson 0573 – 141 00
Sökt EU-belopp: 298 000 kr
Total svensk projektomslutning: 656 000 kr

Totalt beviljat EU-belopp 994 072 kr

På svensk sida omsätter projekten 2 048 144 kr

Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Syftet med den är att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och deras regioner.

Under programperioden 2007-2013 finns tre mål för sammanhållningspolitiken:

Mål 1. Konvergens - att närma sig gemensamma mål
Mål 2. Regional konkurrenskraft
Mål 3. Europeiskt territoriellt samarbete

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor