fb


2012-03-14 17:00

Från ÖBOs styrelsemöte

| Mer

Hus & Hem

ÖBO investerar i vindkraftverk tillsammans med Kumla kommun. I och med övertagandet av omsorgsfastigheter från Örebro kommun satsar ÖBO även på nyproduktion av gruppbostäder.


ÖBO fortsätter satsa på klimatsmart energi
Kumbro Vind är samlingsnamnet för satsningen att bygga tre nya vindkraftverk mellan Kumla och Örebro. Initiativtagare är Kumla kommun som har bjudit in ÖBO att delta i projektet. ÖBO blir genom Bixia Gryningsvind AB delägare till ett av de tre verken till en kostnad av 16,2 miljoner kronor. Genom Bixia Gryningsvind är ÖBO redan delägare i fyra vindkraftverk och det ska under året byggas två ytterligare, men detta är det första med lokal placering. ÖBO har också som ambition att erbjuda sina hyresgäster att köpa andelar i det lokala vindkraftverket. I slutet av det här året är vi därmed delägare i sju vindkraftverk som tillsammans genererar 15,5 GWh till ÖBO och det innebär att ungefär 35 procent av vår elförbrukning då kommer från vindkraftverk.

Nu bygger vi gruppbostäder
I och med att Örebro kommun tillsammans med sina fastighetsbolag renodlat ägandet av fastigheter och ÖBO har tagit över omsorgsfastigheter har vi nu beslutat att upphandla byggnation av nya gruppbostäder som Örebro kommun blockhyr av ÖBO. Det blir ett gruppboende på Peppargatan, Sörbyängen med åtta lägenheter i ett tvåvåningshus samt sex nya gruppbostäder i ett enplanshus på Britagatan i Ormesta. Alla lägenheterna är på 40 kvm och båda projekten får gemensamt samvaro/matrum, förrådsutrymmen samt personalutrymmen.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor