fb


2012-03-11 18:18

Falsk kamp mot höghastighetståg

| Mer

Försvar

Falsk kamp mot höghastighetståg

Finansdepartementet och Expertgruppen för miljöstudier skyr inte vetenskaplig förfalskning för att bekämpa höghastighetsåg. I ett seminarium och en artikel i SVD, Höghastighetståg blir alltför dyrt för Sverige, presenterades utredningen: Economic Evaluation of the High Speed Rail, Där påstods att spanska höghastighetsjärnvägar var olönsamma och att svenska kommer att bli det om de byggs.

Höghastighetslinjerna Madrid-Sevilla och Madrid-Barcelona påstås vara subventionerade, men vilka intäkterna och kostnaderna är redovisas inte. Istället görs ett tidsnytteresonemang. De som gått över till höghastighetståg från flyg och bil påstås inte spara tid. Någon förklaring till varför 45 procent av höghastighetsresenärerna då kommer från flyget ges inte. Därför räknas med tidsnytta bara för tidigare tågresenärer och nygenererat resande, 78,2 respektive 17,2 procent av tidsvinsten. Samhällsnyttan sägs vara mindre än den rörliga kostnaden för driften. Det vore lönsammare att lägga ner banorna, fast de redan är byggda. Men det var räknat på det första året med full trafik. Sedan dess har trafiken mångdubblats.

Ungefär samma resonemang används för att utvärdera en Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg. Bara direkta nyttor tas med. Miljövinster, minskning av trängsel och olyckor och möjlighet att kunna köra fler godståg på stambanan, när den blir frigjord, räknas inte med. De effekterna anges som försumbara.

Beläggningen anges bli mellan 60 och 70 procent. Av trafiken väntas 4.44 procent komma från flyg, 2.47 från bil, 0,18 från buss och 71.61 procent från tidigare tågtrafik. Vilken exakthet! Nygenererad trafik blir 21.3 procent. Det blir bara två miljoner resande om året på linjen. Då kan rapporten lugnt påstå att den blir kraftigt olönsam, även om livslängden sätts till 100 år och räntan till fyra procent. För lönsamhet skulle behövts 5,3 miljoner resande enligt utredningen. På linjen Madrid-Sevilla, som har ungefär samma banlängd och befolkningsunderlag, reste 5,6 miljoner år 2000.

Motståndare till höghastighetsjärnväg, som forskare från Väg- och transportforskningsinstitutet, använder sig med förkärlek av Sampers för att kalkylera kommande trafik. Den är en mycket primitiv modell övertagen från vägsidan och föga lämpad för järnväg. På vägtransporter läggs ingen väntetid. För tåg räknas halva tiden mellan tågavgångarna som väntetid. Modellen kan inte visa korselasticiter med andra banor, alltså hur mycket trafik till och från dem höghastighetsbanor orsakar. Den kan inte visa hur utrikestrafiken blir. Mer realistisk är modellen SamVips som utvecklats av KTH.

För transportforskning gäller det inte att visa troligaste resultatet utan vad de makthavande vill se. Vi får inte förvillas av fina titlar eller digra utredningar utan att se vem som betalar forskningen, hämta information från fler håll och att lita på vårt eget förnuft.

Hans Sternlycke


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor