fb


2012-03-07 15:37

Hotell - Håll objudna gäster borta: Möss, råttor, vägglöss, kackerlackor?

| Mer

Räntor

Förebyggande skadedjurskontroll i hotell är viktigt, inte bara för att hotell är särskilt sårbara för skadedjursangrepp utan också på grund av den negativa inverkan skadedjur har på hotellets namn och goda rykte.

Detta innebär dock inte att skyddskostnaden är överdrivet hög - det viktiga är att känna till skadedjursriskerna i olika delar av hotellets verksamhet och att utveckla relevanta skyddsåtgärder för att möta de utmaningar ett hotell ställs inför:

Kök och matsalar

Köket och matsalarna behöver särskilt skydd mot möss, råttor, flugor och kackerlackor, arter som medför en hög risk för smittspridning. I dessa utrymmen krävs förebyggande åtgärder som också skall klara kraven för livsmedelslokaler när kontrollmyndigheterna gör inspektion.

Om skadedjuren inte bekämpas effektivt kommer de att sprida sig från kök och lagerutrymmen till matsalar och andra platser i hotellet och skapa obehag och oro för era gäster.

Gästrum

De främsta skadedjurshoten mot gästrummen är vägglöss och andra bitande insekter.

Idag är vägglöss ett växande problem i hotell världen över. Inga hotell är immuna mot angrepp av vägglöss, dock är de hotell värst utsatta som har en stor andel internationella resenärer eller gäster som reser ofta och därmed besöker olika hotell.

Snabba insatser är av största vikt när det gäller vägglöss - tidig upptäckt och behandling krävs för att de inte skall hinna sprida sig till andra delar av byggnaden. Rentokil hjälper er inte bara att bekämpa och förebygga skadedjursproblem, vi hjälper er också att utbilda er personal i hur man upptäcker problem med vägglöss. Ju fler som kan känna igen problemet, desto snabbare kan vi hjälpa er att bekämpa det.

Övriga lokaler

Andra delar av hotellets lokaler har en lägre risk för skadedjursangrepp, som tex träningsanläggning och driftområden, dessa bör dock alltid inkluderas som en del av det grundläggande serviceprogrammet.

Utomhus

Rentokil etablerar utvändiga skyddsåtgärder och bekämpar befintliga skadedjursproblem utomhus, i anslutning till byggnaderna. Detta kan även omfatta getingbon, åtgärder mot störande fåglar och hjälp med tätning av byggnaderna för ökad skadedjurssäkring.

För mer information, kontakta:

Craige Allen, Marknadschef.

<

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor