fb


2012-03-05 18:42

Parlamentariker vill ha bättre skydd för läckor i de europeiska institutionerna

| Mer

EU

Piratpartiets europaparlamentariker Amelia Andersdotter har tillsammans med en österrikisk, en rumänsk och en belgisk parlamentariker efterfrågat bättre skydd för medarbetare i de europeiska institutionerna som försöker uppmärksamma felaktigheter och brister i institutionernas verksamhet.

- Budgetkontrollutskottet utförde förra året en studie som visar på allvarliga brister i skyddet för läckor, säger Amelia Andersdotter. Medarbetare som uppmärksammar felaktigheter och brister kan bli bestraffade, trakasserade eller till och med avskedade. Av de fem läckor som kommissionens egna kontrollmyndighet plockat upp de senaste åren visade utredningen att två personer upplevde att överordnade utredde deras personliga trovärdighet mer än den brist de försökt uppmärksamma. Vi vill ha ett bättre skydd för individer som påtalar felaktigheter. I slutändan handlar det här faktiskt också om huruvida institutionen kan vara självrannsakande eller inte.

Samtidigt som många av unionens medlemsländer försöker gå mot större öppenhet i sina system - nyligen etablerade en brittisk myndighet att också interna rapporter om missförhållanden och olycksfall bör kunna begäras bli offentliga - har utvecklingen i unionen stått still. De egna personalreglerna hamnar efter, och anställda som är oroliga för sin karriärutveckling eller personliga livssituation uppmuntras indirekt av de komplicerade, svårgenomträngliga reglerna bita ihop och vara tysta snarare än att träda fram.

- Ofta handlar detta inte ens om att gå till media, utan kanske bara påtala felaktigheterna för någon annan enhet inuti de europeiska institutionerna, fortsätter Amelia Andersdotter. Med tanke på de trovärdighetsproblem de europeiska institutionerna har i många av medlemsländerna är det naturligtvis extra viktigt att vi kan visa att vi tar lärdom av våra egna rapporter och studier och förbättrar de brister som finns. Öppenhet och transparens ger trovärdighet, inte bara inuti organisationen utan också gentemot medborgarna.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor