fb


2012-02-23 16:36

Eriksberg intressant område för Andelsägarprojekt

| Mer

Hus & Hem

Sedan Botkyrkabyggen som första bostadsföretag beslutade sig för att pröva den s k Andelsägarmetoden, har frågorna varit många. Framför allt har vi fått frågor om vilket område som blir aktuellt.

Vi har nu valt Eriksberg som det område där vi vill pröva intresset för metoden. Vi vet att här finns ett intresse för att köpa sin lägenhet, och bedömer att det också kan finnas ett stort intresse att pröva den här formen av ägande.

Den fortsatta processen fram till vårt pilotprojekt kommer att gå i några steg. Vi vill inledningsvis få ett begrepp om hur stort intresset är. Inom de närmaste veckorna kommer därför samtliga hyresgäster på Eriksberg att få frågan om man är intresserad av pröva Andelsägarmetoden.

Med det som underlag, väljer vi slutligen ut en fastighet för vårt pilotprojekt. Det blir alltså bara en fastighet. Hyresgästerna i den utvalda fastigheten kommer sedan att få all tänkbar information både hem i brevlådan, och inbjudan till möte där man kommer att få mer information och svar på alla frågor, innan de formella delarna som ingår i Andelsägarmetoden tar vid och de första överlåtelserna kan göras. 

Mer om metoden kan du läsa här

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor