fb


2012-02-09 9:30

Insättningsgarantin - här är alla kontoslag

| Mer

Privatekonomi

Riksgälden publicerar i dag de kontoslag i de svenska institut som omfattas av
insättningsgarantin. Över 2 000 kontoslag har godkänts och hela listan redovisas
på insattningsgarantin.se.

Informationen är ett resultat av att nya regler infördes 1 juli 2011. Tidigare
prövades kontoslagen mot lagen om insättningsgarantin först efter det att ett
ersättningsfall inträffat. Ersättningsfall är när ett institut inte kan
återbetala spararnas insatta medel.

Insättningsgarantin gäller för insatta medel på upp till 100 000 euro.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor