fb


2012-02-07 14:02

Goodpoint fortsätter samarbetet med FMV

| Mer

Försvar

Goodpoint kommer under året att arbeta med kompetensförstärkning och rådgivning inom områdena miljöanpassad upphandling, kemimanagement samt utveckling av FMVs miljöledningssystem.
 
Projektledare hos Goodpoint är Tina Almström Branting.

- Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende från FMV. Uppdraget sträcker sig över flera av våra kompetensområden, vilket är en fördel då vi bland annat får en tydligare helhetsbild av verksamheten. FMV har en unik verksamhet, vilket gör att våra konsulter får möta många intressanta frågeställningar som relaterar till miljöfrågor inom försvarssektorn, säger Tina.

Goodpoint har tidigare arbetat med att utveckla Försvarssektorns kriteriedokument för kemiska ämnen i varor (materiel) samt kemiska produkter, ta fram kemikalie- och andra miljökrav för kravställning vid offentlig upphandling samt stöd till FMV inom kemiområdet.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor