fb


2012-02-03 9:37

Spretiga regler för snöröjning skapar förvirring för villaägare

| Mer

Hus & Hem

Olika kommuner har olika regler för hur långt villaägarens ansvar sträcker sig för skottning och sandning utanför den egna tomten. Varannan svensk villa- eller radhusägare vet inte vad som gäller. Om man inte sköter snöröjning och sandning utanför den egna bostaden riskerar man att bötfällas eller att få betala skadestånd.

Just nu faller mycket stora snömängder på flera håll i landet, till glädje för alla pulkaåkare. För många villaägare står däremot mindre efterlängtad snöskottning på schemat. Försäkringsbolaget If har tidigare genomfört en undersökning där man kartlägger villa- och radhusägares kunskaper gällande reglerna för sandning och snöröjning. Trots de senaste årens snörika vintrar finns det stora kunskapsluckor. Okunskapen kan delvis förklaras med att bestämmelserna skiljer sig mellan olika kommuner. I Göteborg ansvarar till exempel villaägaren för att marken är snö- och halkfri även tio meter utanför tomten, medan stockholmarnas ansvar slutar vid tomtgränsen.

– Det är problematiskt att det är så svårt att veta vad som gäller. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram. Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler, Caroline Uliana, informationschef på If.

Okunskapen kan bli kostsam då fastighetsägaren kan bli skyldiga att betala böter om han eller hon inte sköter snöröjning och sandning. Om en olycka uppstår kan fastighetsägaren dessutom bli skyldig att betala skadestånd.

Okunskapen kring rådande bestämmelser är störst i Stockholm, Värmland och Västernorrland. Bäst koll har villaägarna i Skåne och Östergötland.

Totalt medverkade 1 897 personer boende i radhus eller villa i undersökningen som genomförts av YouGov. Fyra av fem säger att de tror sig veta vilka regler som gäller i deras kommun. Men bara varannan svarade rätt på frågan om gällande bestämmelser i hemkommun.

Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av If i september-oktober 2010.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor