fb


2012-01-31 8:20

Inbrott dyrare i storstäder

| Mer

Hus & Hem Enligt ny statistik från If är det stora skillnader i kostnader för inbrott. Tjuvarna stjäl för större värden vid inbrott i våra storstäder än i övriga Sverige. Skillnaden är 27 procent vid villainbrott och hela 66 procent vid inbrott i lägenheter.

Siffrorna bygger på en jämförelse av skadekostnader för inbrott i alla län åren 2007 - 2011. Totalt handlar det om nära 19 000 inbrott.

+--------+--------------------------+----------------------------------------+
| |Villa |                    Hem (lgh) |
+--------+--------------------------+----------------------------------------+
|Region |Antal inbrott      |Antal inbrott      Medelkostnad |
| |Medelkostnad | |
+--------+--------------------------+----------------------------------------+
|Storstad|8 711                     |       5 933                      17 219|
| |19 761 | |
+--------+--------------------------+----------------------------------------+
|Övriga |2 950                     |       1 407                      10 368|
|landet |15 581 | |
+--------+--------------------------+----------------------------------------+

- Vi vet faktiskt inte vad skillnaden beror på. Kanske tjuvarna har fler och dyrare objekt att välja på i storstäderna. Eller så är man bättre på att skydda sin värdesaker ute i landet, säger Helén Waldengren, produktspecialist på If.

I gruppen storstad ingår länen Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

- Naturligtvis får sådana skillnader betydelse för försäkringen. Premierna följer i längden alltid kostnaderna. Alla vinner på att hålla tjuvarna utanför dörren, säger Helén Waldengren.

Enligt preliminär Brå-statistik ökade inbrotten i storstadslänen med 14 procent förra året. I övriga landet var ökningen 9 procent. Totalt begicks 68 procent av alla inbrott i storstadslänen 2011.

IFS BÄSTA TIPS FÖR ATT SLIPPA INBROTT

- Samarbeta med grannarna. Håll ögonen öppna, skotta snö från gången och töm postlådan.

- Skaffa ordentliga lås till alla ytterdörrar.

- Tala inte om på Facebook och liknande att du reser bort.

- Installera larm/tidsinställda lampor.

- Förvara inte dyrbara föremål på förutsägbara platser som t ex smycken i byrålåda.

Cision WireAnnonsbilliga resor