fb


2012-01-27 3:13

Ytterligare miljonorder från indiska försvarsmakten

| Mer

Försvar

Ytterligare miljonorder från indiska försvarsmakten Aqeri, ledande leverantör av datorer och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, startar 2012 med ytterligare en order från det indiska försvaret. Ordervärdet på 2 MSEK avser ruggad kommunikationsutrustning baserad på Ciscoprodukter.

”Det är mycket glädjande att inleda 2012 med den här ordern” säger tf VD Manne K A Koerfer.”Våra produkter kommer nu att bli operativa inom fler delar av det indiska försvaret. Detta bekräftar den potential vi tidigare kommunicerat att vi ser i Indien.” fortsätter Koerfer.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor