fb


2012-01-19 7:26

Fattigdomen har halverats – ändå tror 6 av 10 svenskar att den har ökat

| Mer

Privatekonomi

6 av 10 svenskar tror att det är fler som lever i extrem fattigdom i världen i dag jämfört med 1980. Nästan lika många tror att fler personer lider av undernäring. Men både fattigdomen och undernäringen har minskat kraftigt de senaste trettio åren, och FN räknar med att antalet fattiga kommer sjunka till färre än 900 miljoner till 2015.

Johan Andréasson, civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers, är författare till rapporten “Världen som fakta och föreställning” som släpps på Timbro i dag. Utifrån ny statistik från Demoskop jämför han allmänhetens syn på världens utveckling med hur det faktiskt förhåller sig.

– Det finns ett stort glapp mellan fakta och folks föreställningar. Det tydligaste exemplet är fattigdomen där det skett en radikal förbättring, samtidigt som de flesta svenskar tror att fattigdomen har ökat, säger Johan Andréasson.

Även när det kommer till viktiga miljöfaktorer är svenskarnas bild dystrare än verkligheten. Trots att luftkvaliteten i Europa har förbättrats avsevärt, med kraftigt minskade utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och kolmonoxid, tror 6 av 10 svenskar att luften i Europa har blivit sämre. Nästan lika många svenskar tror att Sverige släpper ut mer koldioxid per person idag än 1990, totalt har dock utsläppen istället minskat med 7 procent (2010).

Sedan 1990 har OECD-länderna också haft en nettoökning av skogsarealen som motsvarar ytan av Götaland, Värmland och Dalarna tillsammans. Ändå tror 7 av 10 att rika länder haft en förlust av skogsareal under de senaste trettio åren.

– För att kunna förbättra världen behöver man en karta som överensstämmer med verkligheten. Målet med rapporten är att bidra något till den utvecklingen, säger Johan Andréasson.

– Det är naturligt och konstruktivt att debatten handlar om de problem som finns, men vi får inte glömma bort att utvecklingen i världen går åt rätt håll, säger Lydiah Wålsten, programansvarig för området Miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro.

För att ladda ned rapporten klicka här

För att se Johan Andréasson sammanfatta rapporten klicka här

För statistik och undersökningsresultat klicka här

Rapporten i korthet:

  • Undersökningen har genomförts inom ramen för Demoskops riksomfattande panelundersökning, DemoskopPanelen, under februari till april 2011. Undersökningen är den största i sitt slag i Sverige med 3 553 intervjuer med personer i åldrarna 18–89 år. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala enkäter och Internetintervjuer.
  • Resultatet visar att svenska folket överlag har en pessimistisk syn på världens utveckling. En klar majoritet (57 %) av alla svenskar tror att antalet extremt fattiga är fler idag än år 1980. En majoritet (64 %) tror att luftföroreningarna i EU har tilltagit och 6 av 10 (58 %) tror att utsläppen av koldioxid i Sverige ökat.
  • Antalet extremt fattiga fortsätter att minska. Sedan 1980 har antalet extremt fattiga (under $1,25 om dagen) minskat med över en halv miljard människor, vilket är mer än USA:s och Brasiliens befolkningar tillsammans.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor