fb


2011-12-30 10:00

Saab tecknar avtal om ytterligare leveranser av komponenter till Carl-Gustaf

| Mer

Försvar Carl-Gustaf systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd.

- Det är väldigt positivt och bevisar ytterligare Carl-Gustaf systemets kapacitet, ett system som fram till nu har exporterats till fler än 40 kunder över hela världen, säger Tomas Samuelsson Senior Vice President and chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Cision WireAnnonsbilliga resor