fb


2011-12-17 11:15

Familjen von Celsings kartsamling säljs

| Mer

Lyx Stockholms Auktionsverk. På Kartor, Böcker och Handskrifter 14 december säljs en intressant kartsamling. Egendomen med herrgården Biby i Södermanland är sedan 1781 i familjen von Celsings ägo. Den inköptes av presidenten friherre Gustaf Celsing och hans yngre bror envoyén Ulric Celsing. Det var också bröderna Celsing som 1788 gjorde om egendomen till ett fideikommiss som först upphörde i och med den siste fideikommissarien ryttmästare Fredrik von Celsings död 2008.

Det som gör beståndet extra intressant och lockande att botanisera i, är naturligtvis det fantastiska skicket. Den övervägande delen av kartorna i samlingen är i mycket god kondition, ofta med oskurna marginaler och samtida fräsch kolorit, många ser ut att komma direkt från dåtidens karthandel.

Böcker, Kartor & Handskrifter

Visning 10-12 december
Auktion 14 decemberAnnonsbilliga resor