fb


2011-11-29 15:06

Allvarliga ekonomiska oegentligheter har upptäckts vid Högskolan för lärande och kommunikation

| Mer

Ekobrott Vid en nyligen genomförd ekonomisk genomgång har Högskolan i Jönköping själv upptäckt ett fall av allvarlig ekonomisk oegentlighet vid HLK.

Ärendet är av den karaktären att ledningen vid Högskolan i Jönköping tillsammans med HLK:s ledning tagit beslutet att polisanmäla det som framkommit vid genomgången. Utöver polisanmälan har beslut även tagits att tillsätta en internutredning.

I nuläget kan vi inte ge mer information med anledning av att vi inte vill störa polisens arbete.Annonsbilliga resor