fb


2011-11-11 10:57

Panda Security’s Collective Intelligence-teknologi har i dagsläget processat 200 miljoner filer

| Mer

Datavirus Panda Security’s Collective Intelligence-teknologi har i dagsläget processat 200 miljoner filer

Sedan lanseringen 2007 har Panda Security’s system för att automatiskt skanna, detektera, klassificera och desinfektera skadlig kod processat fler än 200 miljoner individuella filer.

Enligt Collective Intelligence har 24.2 procent av all skadlig kod skapats under de nio första månaderna 2011.

Det finns ungefär 82 miljoner exemplar av skadlig kod i omlopp idag. I slutet av 2010 var den siffran uppe i 62 miljoner.


Solna, 11 november 2011

Collective Intelligence backend server, motorn i Panda Security’s molnbaserade lösningar, har kommit upp i 200 miljoner processade filer. Collective Intelligence är Panda’s teknologi som automatiskt detekterar, skannar, klassificerar och desinfekterar 99.4 procent av all ny skadlig kod som varje dag kommer in till PandaLabs. Systemet har nu processat over 200 miljoner filer sedan starten, av vilka 40 procent varit skadlig kod.

Mellan januari och september i år har systemet processat 19.9 miljoner nya exemplar av skadlig kod (inklusive nya hot och varianter av redan existerande familjer), samma mängd som de tio första månaderna 2010. Panda Security’s databas lagrar i nuläget 81.9 miljoner exemplar av skadlig kod, 24.2 procent av dessa skapades under årets nio första månader 2011. Siffrorna visar på de cyberkriminellas stora kapacitet att automatisera skapandet av ny skadlig kod. Den genomsnittliga siffran av nya hot som släpps varje dag har ökat från 63,000 till 73,000. Panda Securitys tekniska experter processar 0,6 procent av dessa filer manuellt, då alla inte kan bli klassificerade automatiskt.

Collective Intelligence, Panda Security’s revolutionerande molnbaserade teknologi, möjliggör molnbaserade lösningar för både hemanvändare och företag. Denna internationellt spridda skyddsmodell erbjuder alla användare en rad huvudfördelar: investeringskostnaden minskar med 50%, minskad prestandapåverkan på både servrar och desktops och ett genomgående bättre skydd i realtid.Annonsbilliga resor