fb


2011-11-10 10:01

Saab får ytterligare Carl-Gustaf beställning från Australien

| Mer

Försvar Det är the Australian Defence Materiel Organisation (DMO) som valt Saab som leverantör av olika typer av 84 mm amunition till Carl-Gustav.

- Den här ordern visar vilket stort förtroende som Australien har för Carl-Gustaf systemet. Det är en stratgiskt viktig order som säkrar nuvarande produktion samtidigt som den bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla systemet, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics.

2009 valde den Australiensiska försvarsmakten, efter en noggrann utvärdering, Carl-Gustaf M3 till sitt framtida vapensystem för markunderstöd. Carl-Gustaf har hittills exporterats till mer än 40 länder världen över.

Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggning i Karlskoga och leverans sker under det närmaste halvåret.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Cision WireAnnonsbilliga resor