fb


2011-10-25 7:15

Stark opinion i Sverige för främjat sparande

| Mer

Privatekonomi

Nästan 1 av 4 svenskar saknar egna besparingar. Det skapar ofrihet och tär på tryggheten i vardagen. Nu finns det en stark opinion i befolkningen som vill att regeringen aktivt ska uppmuntra ett ökat privat sparande. Det visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Timbro.

Sverige är ett land med solida statsfinanser. De svenska hushållen har däremot betydligt sämre ekonomi. Många har små marginaler och saknar ett privat buffertsparande. Därmed riskerar de att drabbas särskilt hårt vid tillfälliga utgiftsökningar eller inkomstbortfall.

? För dem som saknar egna besparingar blir vardagen en kamp på marginalen. Utan en privat sparbuffert tvingas många ta dyra lån eller handla på avbetalning när tvättmaskinen går sönder eller en oväntad räkning dimper ner i brevlådan, säger Philip Lerulf, ansvarig för sparandefrågor på Timbro.

Nu visar ny statistik som Demoskop tagit fram på uppdrag av Timbro att det finns en stark opinion till stöd för att regeringen ska främja ett ökat privat sparande.

? Sparsamhet har i alla tider varit en dygd i Sverige. Reformer för att uppmuntra det privata sparandet borde därför ha goda möjligheter att bli framgångsrika och populära. Borgerligheten bör nu ta chansen och låta arbetslinjen följas av en kraftfull sparandelinje, säger Philip Lerulf.

Undersökningen i korthet:

  • Hela 4 av 10 svarande vill i stor utsträckning att regeringen främjar enskilt sparande (bara 3 procent motsätter sig sådana reformer)

  • ”Avdrag för privat sparande” är en reform med betydligt starkare stöd i opinionen (45 procent) än sänkt restaurangmoms (10 procent) eller ett femte jobbskatteavdrag (32 procent)

  • Särskilt pensionärer, en grupp med erkänt dåliga ekonomiska marginaler, är positiva till ett avdrag för privat sparande (62 procent)

  • Hela 8 av 10 uppger att de i varierande utsträckning skulle öka sitt sparande om de inte behövde betala skatt på eventuella vinster (kapital, aktier eller fondsparande)

Undersökningen genomfördes av

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor