fb


2011-10-19 11:30

Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på 24 MSEK.

| Mer

Försvar Generics konsultverksamhet har erhållit en avropsbeställning från Försvarets Materielverk.

Beställningen omfattar systemarbete och kommer att levereras i samverkan med Generics intressebolag NESP (Network Enabling System Partner AB) .

Beställningen är på 24 MSEK och leverans skall ske under perioden 1 nov 2011 - 30 april 2012.

 

Se bifogad pdf

Cision WireAnnonsbilliga resor