fb


2011-10-14 12:04

Ingenjörer hett villebråd för The Paper Province-företagen

| Mer

Försvar

Ingenjörer hett villebråd för The Paper Province-företagen

 

Rekryteringsbehovet hos massa- och pappersföretagen i Värmland är fortsatt stort. De kommande tre åren kommer medlemsföretagen i The Paper Province
anställa närmare 400 nya medarbetare. Allra störst är efterfrågan på ingenjörer.

 

- Labingenjörer, automatingenjörer, projektingenjörer, byggnadsingenjörer, provningsingenjörer och elkraftsingenjörer. Ingenjörer av alla de slag toppar listan
över de kompetenser som företagen kommer att rekrytera, säger Marianne Andersson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på The Paper Province.

 

Näst störst är efterfrågan på processoperatörer följt av CNC-operatörer, svetsare, mekaniker och montörer.

 

- Rekryteringsbehovet rimmar väl med de utbildningar som finns på universitets-, YH- och gymnasienivå i regionen. Lyckas Karlstads universitet, Karlstads Teknikcenter
och andra utbildningsanordnare hålla söktrycket uppe ska det inte vara något problem för företagen att hitta kvalificerade arbetskraft, säger Marianne Andersson.

 

Har anställt fler

Det är nionde året som The Paper Province undersöker rekryteringsbehovet hos sina medlemsföretag. Mätmetoden används nu av KOM-INN!, ett samarbetsprojekt
inom kompetensförsörjning som även omfattar andra värmländska kluster.

 

I årets mätning bland medlemsföretagen i The Paper Province svarade 58 företag på frågor om rekryteringsbehov, utbildningsnivå och andra kompetensrelaterade frågor.
Här går det bland annat att utläsa att utbildningsnivån ökat markant i många massa- och pappersföretag de senaste åren.

 

- En annan intressant iakttagelse är att företagen de senaste åren anställt betydligt fler än vad de uppskattat i förväg. Bara under 2010 och 2011 anställde företagen som
deltog i årets mätning drygt 500 personer, säger Marianne Andersson

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor