fb


2011-10-05 8:31

Spararna har lågt förtroende för sitt pensionsbolag

| Mer

Privatekonomi

Ny undersökning visar att pensionsbolagens kunder är oroliga, har lågt förtroende för sitt pensionsbolag och inte drar sig för att byta bolag.

Hela 85 % av svenskar i åldern 35 till 65 är oroliga att deras pensionsbolag inte kommer klara sina åtaganden mot sina försäkringstagare. Ancoria Insurance har genomfört en undersökning för att se hur uppmärksamheten kring pensionsbolagens dåliga soliditet har påverkat allmänheten. Resultaten är tydliga. 85 % är oroliga, 71 % tänker se över sitt pensionssparande och drygt hälften funderar till och med på att byta försäkringsbolag. Även informationen från bolagen får underkänt. Drygt 80 % anser att de inte har fått någon information från sitt livbolag om det ekonomiska läget och 77 % vill ha mer information. ”Att folk är oroliga är helt logiskt, just därför måste bolagen bli bättre på att informera sina kunder” säger Maria Zembyla, vVD på Ancoria Insurance. Hon säger vidare ”Vi ser i undersökningen att hälften av de tillfrågade har fått ett minskat förtroende för sitt pensionsbolag, det borde vara en varningsklocka för hela branschen”.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor