fb


2011-10-04 10:01

Deltidsarbete ger lägre pension - få kompenserar för förlusten

| Mer

Privatekonomi

Många svenska par har inte planerat för de ekonomiska konsekvenserna om den ena
parten skulle avlida. Det visar en webbenkät som SEB gjort bland bankens kunder.
Hälften av de par som svarat har inte planerat för hur ekonomin skulle bli om
den ena parten avled. Mätningen visar också att väldigt få par där den ena
arbetar deltid kompenserar för förlorade pensionsavsättningar, något som kan
leda till mycket lägre pension i framtiden för den som deltidsarbetar under lång
tid.

SEB har via en webbenkät intervjuat totalt 648 kunder om ekonomi, varav 467 i
parrelationer. Resultaten, som speglar de åsikter och attityder som ett urval av
SEB:s kunder har, sammanfattas i rapporten "Mina, dina och våra pengar" skriven
av SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Enligt rapporten har en majoritet pratat om hur ekonomin skulle påverkas om den
ene gick bort, men få har gjort något konkret. Knappt hälften av de tillfrågade
svarar att de planerat för hur hushållsekonomin skulle bli om en av parterna
avled. Nästan åtta av tio svarar att de inte har skrivit något testamente och
bara femton procent har skrivit äktenskapsförord eller samboavtal.

- Kommentarerna från dem som svarat visar att det här är ett gnagande dåligt
samvete hos många, där man känner att man borde göra något. Alla sammanboende
par borde fundera över vilket skydd som krävs för att den efterlevande ska kunna
leva på en önskvärd nivå om det värsta skulle hända, säger Gunilla Nyström.

Mätningen visar också att de flesta par tycker att det är okej att prata om
hushållsekonomin och bara ett av tio par brukar bråka om pengar. Nästan sju av
tio svarar att de känner till de ekonomiska konsekvenserna av en skilsmässa
eller separation.

En annan fråga, ställd till personer där en i familjen arbetar deltid, är om man
kompenserar den deltidsarbetande för förlorade pensionsavsättningar. Svaren
visar att bara tre av tio familjer gör detta.

- Med tanke på hur många förhållanden som spricker borde den som lönearbetar
mindre och hemarbetar mer alltid kompenseras ekonomiskt för sina förlorade
avsättningar till pensionen. Den som jobbar deltid under många år kommer
nämligen att få mycket lägre pension i framtiden, säger Gunilla Nyström.

- Bäst för pensionen är att jobba heltid, näst bäst är att dela på
deltidsarbetet med sin partner. Och fungerar inte det så gäller det att spara
extra.

För en person med en heltidslön på 25 000 kronor i månaden som jobbar 80 procent
under tio år kan pensionen i slutänden bli flera tusen kronor lägre per månad
jämfört med om man hade arbetat heltid.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor