fb


2011-09-20 12:13

Saab får beställning på marin radar till amerikanska flottan

| Mer

Försvar Saab Sensis ansvarar för den amerikanska versionen av Sea Giraffe AMB för det amerikanska Littoral Combat Ship-programmet, inklusive anpassningar av programvara, systemintegration, test, service och support. General Dynamics har det övergripande ansvaret för konstruktion av fartygens ombord- och stridsledningssystem.

- Det här är ett viktigt genombrott för vårt marina radarsystem i USA och vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av det amerikanska Littoral Combat Ship-teamet. Att Saab och Sea Giraffe AMB valts för de nyaste och mest moderna fartygen i drift i den amerikanska flottan är ett bevis på vår styrka som leverantör av radar och vårt systems potential,säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Flera uppgifter samtidigt

Sea Giraffe AMB (Agile Multi-Beam) är ett marint radarsystem som kan utföra flera uppdrag simultant; 3D-övervakning av luftburna och ytbaserade mål och vapen samtidigt. Systemet kan också med stor tillförlitlighet upptäcka mycket små mål. Sea Giraffe kan användas för alla typer av marina uppdrag, såväl kustnära som på öppet hav.

Sea Giraffe har bland annat levererats till svenska, polska, kanadensiska, australiensiska och Förenade Arabemiratens flottor.

Saab Sensis Corporation arbetar med sensor- och systemutveckling och levererar lösningar för flygtrafikledning och övervakning för kunder över hela världen.

Cision WireAnnonsbilliga resor