fb


2011-09-19 9:00

IFS Defence prisas av brittiska försvarsministeriet

| Mer

Försvar IFS Defence tilldelades 2009 ett femårskontrakt av brittiska flottan för att tillhandahålla support och hosting-tjänster för det brittiska försvarsministeriets huvudsakliga underhållssystem för flottan: Unit Maintenance Management System (UMMS). Till följd av det lyckade utvecklings- och implementeringsprojektet har arbetsgruppen, bestående av IFS-konsulter och personal från försvaret, tilldelats priset vid en ceremoni i försvarsministeriets huvudkvarter i London.

Arbetsgruppens kärnmedlemmar, Dion Hoare, Neil Piggot och David Poole, har visat utomordentlig yrkeskunnighet, engagemang och samarbetsvilja för att leverera projektet inom mycket snäva tidsramar. Arbetsgruppen har säkrat att flottan har fortsatt operativ tillgång till applikationen, utan vilken support för systemsäkerhetsanalys skulle försvåras.

IFS supportlösning för underhållssystemet UMMS är själva grunden till den brittiska flottans strategi för maritim teknik och anläggningsunderhåll. IFS Defence:s insats var avgörande när UMMS-tjänsten implementerades. Implementeringen innebar att man tog i bruk en dedikerad hosting-anläggning som är tillgänglig för hela det brittiska försvarsministeriet och etablerade en andralinjesupport - utöver den ursprungliga tredjelinjesupporten - för de cirka 3500 kunderna. UMMS är det huvudsakliga underhålls- och planeringsverktyget på flottans viktiga fartyg och undervattensfarkoster. Systemet implementeras även hos den civila myndigheten Royal Fleet Auxiliary.

Flyg- och försvarsindustrin är en av IFS fokuserade branscher. IFS Applications funktionalitet för tillverkning samt underhåll och service inom flyg- och försvarsindustrin kompletteras med IFS helt integrerade lösning för projektstyrning och produktdatahantering (PDM). IFS har en ledande position som leverantör av lösningar för underhåll, hantering av rörliga enheter samt logistikstyrning inom flyg- och försvarsindustrin.

IFS kunder inom flyg och försvar inkluderar de amerikanska, brittiska och norska försvaren samt Eurofighterkonsortiet. Kommersiella verkstäder och operatörer inkluderar Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, K&L Microwave, Hawker Pacific, Ensign Bickford, Todd Pacific Shipyards och Lufthansa Technik Qantas (LTQ, tidigare Jet Turbine Systems). Vidare levererar IFS lösningar till tillverkare som General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab Aerosystems och GE Aircraft Engines.

Cision WireAnnonsbilliga resor