fb


2011-09-05 10:16

Bedrägerier kostar operatörer miljarder dollar varje år

| Mer

Ekobrott Bedrägerier kostar operatörer miljarder dollar varje år
- 3 - 8% av intäkterna går förlorade på grund av bedrägeri

Alla rapporter och studier om bedrägerier de senaste åren visar att bedrägerier kostar operatörer miljarder dollar årligen på global basis. Även om nivåerna av förluster till följd av bedrägeri varierar från operatör till operatör och från marknad till marknad, är en trend tydlig: Bedrägeri och säkerhetshot ökar med utbyggnaden av nästa generations IP-baserade nätverk.

Undersökningen, som ska lanseras i slutet av denna vecka, har skett genom marknadsundersökningar och djupintervjuer med ledande experter och chefer inom telekomindustrin över hela världen. Undersökningen visar att operatörerna förlorar miljarder dollar varje år på global basis och förlusten kommer att fortsätta öka med utbyggnaden av nästa generations IP-baserade nätverk.

För att vara framgångsrik i kampen mot bedrägerier, operatörer måste ha en strategi och ett tydligt fokus på att vinna förtroende hos sina kunder. Annars kommer konsekvenserna inte bara sätta operatörer på en ekonomisk risk på grund av fler förluster. Det kommer också, om operatörerna inte går att garantera en säker anslutning och användning av tjänster eller program, hotar den modell abonnenten verksamheten på grund av växande antal missnöjda kunder, och som en följd en mycket eventuell ökning av omsättningshastigheten. Den gamla goda tiden när churn mer eller mindre kan ignoreras är över.

- För att kunna vinna kampen mot bedrägerier inom telekom system är det nödvändigt att definiera bedrägeri. Vår globala definition av bedrägeri är: "Bedrägeri i telekommunikation är när någon får tillgång till tjänster eller produkter som säljs via ett telekommunikationssystem och använder denna information eller tjänst i en skada eller bedrägligt sätt. Bedrägeri ingår även interna bedrägerier och utnyttjande av tjänster / kryphål genom fel som har betydelse för fakturering, betalning eller tillhandahållande av teletjänster eller nät ". Total kontroll är nyckeln, säger Nicolaj Aaroe, produktchef inom FMS på BassetAnnonsbilliga resor