fb


2011-05-25 12:38

Symantec väljer Pedab som värdeadderande distributör

| Mer

Datavirus

Under våren har Symantec genomfört en upphandling av värdeadderande distributör i Sverige avseende deras säkerhetsprodukter. Valet föll på nischdistributören Pedab.

 

Genom att välja ut en enda distributör för sin Enterpriseportfölj i Sverige kommer man att kunna maximera sin fokus i kanalen. Med den bakgrunden valde Symantec att under våren göra en utvärdering av sina befintliga och tilltänka distributörer.

Vid bedömningen lade man stor vikt på tekniskt kunnande, försäljning, marknadsföring och orderhantering.

Jag är övertygad om att Pedab kommer att visa sig vara en sann värdeadderande distributör i Sverige för Symantecs Enterprise Security portfölj och kommer att fortsätta att hjälpa till att driva den snabba tillväxten för dessa lösningar, säger Jamie Farrelly distributionsansvarig i Europa på Symantec.

Symantec är en av de ledande aktörerna på säkerhetsmarknaden. Marknadsvärdet för it-säkerhet i Sverige bedöms till drygt 3,2 miljarder kronor år 2011, varav 2,4 miljarder kan tillskrivas lösningsområdet och drygt 800 miljoner till licenser enligt en färsk rapport från Radar Group.

Pedab har distribuerat PGP i Norden sedan 2009. Våren 2010 förvärvade Symantec PGP och har från och med 2011 integrerat PGP med övriga Symantecprodukter. Det nya avtalet gäller från och med april.

I och med avtalet med Symantec har vi nu en konkurrenskraftig säkerhetsportfölj av leverantörer med lösningar för att möta behovet nu och i framtiden, säger Lennart Ullén som ansvarar för Pedabs säkerhetserbjudande.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor