fb


2011-05-20 15:45

Sten Tolgfors besöker det svenska flygförbandet på Sicilien

| Mer

Försvar

På tisdag besöker försvarsminister Sten Tolgfors det svenska flygförbandet på Sigonellabasen på Sicilien. Förbandet bidrar till Libyeninsatsen och har till uppgift att upprätthålla flygförbudszonen i luftrummet över Libyen.

Regeringen gav den 1 april Försvarsmakten i uppdrag att ställa en väpnad styrka om cirka 130 personer till förfogande för den Nato-ledda internationella insatsen i Libyen i högst tre månader för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.

Bidraget ska bland annat omfatta högst åtta operativa stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen i jakt- och spaningsroll som aktivt deltar i insatsen, ett transportflygplan av typ TP84 med lufttankningsförmåga, spanings- och stödresurser samt stabsofficerare.

Förbandet utgörs huvudsakligen av Expeditionary Air Wing, EAW, som ingår i den nordiska stridsgruppen som Sverige ansvarar för och som står i beredskap under första halvåret 2011.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor