fb


2011-02-02 8:34

VOSTOK NAFTA: SUBSTANSVÄRDE PER 31 JANUARI 2011: USD 6,70 (SEK 43,14) PER AKTIE

| Mer

Datavirus Tre största innehaven 31 januari 2011 (Andel av portföljen):

1. Black Earth Farming 21,1%
2. TNK-BP Holding 18,7%
3. RusForest 9,3%


Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 januari 2011 uppgick till 676,76 miljoner USD eller omkring 4 356,68 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,4376. Nettokassan uppgick per den 31 januari till 5,85 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 januari 2011 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 januari 2011.Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth
Verkställande Direktör

NG NewsAnnonsbilliga resor