fb


2010-12-15 17:28

Micro Focus hjälper företag att hantera den växande IT-skulden

| Mer

Datavirus Stockholm – 15 december 2010 – Micro Focus, en ledande leverantör av Enterprise Application Management och lösningar för modernisering av företags applikationsportföljer, lanserar nu den senaste versionen av Modernization Workbench, en plattform som hjälper företag att få avgörande insikt i komplexa strukturer och dolda kostnadsfällor i sina IT-system. Trots nedskärningar i IT-budgetar hjälper Modernization Workbench företag att hålla en rimlig kvalitetsnivå på IT-systemen.

Analysinstitutet Gartner uppskattar underskottet i IT-investeringar till omkring 500 miljarder dollar med potential att växa till 1 biljon dollar 2015[1]. Nya Modernization Workbench 3.2 är utformad för att ge IT-chefen full insyn både i värdet och i de associerade kostnader och risker som finns i de system som driver verksamheten framåt. IT-avdelningen kan enkelt utföra avancerade analyser som tydligt visar verksamhetssystemens struktur och beteende. CIO:er och IT-chefer får på så sätt möjlighet att fatta bättre beslut om var resurserna ska koncentreras.

– Gartners senaste rapport kring den växande IT-skulden visar att företagen inte håller jämna steg med den generella förändringstakten i organisationen, säger Peter Mollins, Head of application management and quality product marketing på Micro Focus. Något som är okänt för de flesta företag är att komplexa IT-system kostar dem i genomsnitt 200 miljoner dollar årligen, mestadels på grund av ineffektivitet och låg flexibilitet. Modernization Workbench 3.2 är utformat för att effektivt hjälpa stora organisationer motverka IT-skulden, och hjälpa dem fatta bättre beslut som minskar eller eliminerar denna.

Eftersom komplexiteten i dagens verksamhetssystem har ökat blir de svårare att anpassa till nya affärsbehov. Modernization Workbench 3.2 erbjuder användaren ett mer flexibelt sätt att analysera systemen och levererar en tydlig, kortfattad bild av hur enskilda delar av programvaran relaterar till varandra. Till exempel kommer IT-arkitekter att kunna se hur ett Java-baserat CRM-system och ett stordatorbaserat banksystem är strukturerade och ge en tydlig bild över hur lösningarna samverkar, men också hur systemen kan anpassas till nya affärsprioriteringar.

Viktiga funktioner som ingår i Modernization Workbench 3.2
• Ökad analysförmåga i Microsoft Visual Studio 2010 via Micro Focus Analyzer Express-modul. Förbättringen innebär att användare kan få insikt i hur COBOL-program är strukturerade inifrån detta IDE, vilket förkortar utvecklingscykeln.
• C#-kompatibilitet. Förutom COBOL, Java och PL/1 och andra språk, kommer den nya versionen göras tillgänglig för C#-användarna. De kan skapa mätetal in i portföljförvaltningen och applikationsportföljen för IT-system blir mer komplett. Det ger också en bättre inblick i den applikationsstruktur användarna samverkar i.Annonsbilliga resor