fb


2006-08-04 8:20

Tusentals hundar ormbitna

| Mer
Den varma sommaren 2006 har lett till nära en fördubbling av antalet hundar som blivit bitna av huggorm jämfört med tidigare år.

Otroligt men sant - Vi har aldrig tidigare fått in så många anmälningar om hundar som blivit bitna av huggorm. Fortsätter det som hittills kan det handla om upp till 3 000 hundar i år totalt sett för hela landet, säger Jenny Stenberg, ansvarig för djurskador på försäkringsbolaget If.

Antalet anmälningar till If av hundar som blivit bitna av huggormar ökade med 75 procent under första halvåret 2006 jämfört med snittet för motsvarande period åren 2001-2005.

Det fina sommarvädret är ganska säkert den viktigaste förklaringen till uppgången. Huggormarna älskar att lapa sol. Varma dagar blir hundpromenaderna fler och längre. Hundar är ofta nyfikna och påstridiga. Ju mer hotad ormen känner sig desto mer gift sprutar den ut.

- Det är en utbredd myt att hundar tål ormbett. Man ska alltid kontakta veterinär om hunden blir ormbiten, även om den verkar pigg. Det är viktigt att hålla hunden så stilla som möjligt om man misstänker att den fått ett bett, säger Jenny Stenberg.

Oftast blir hundar bitna runt nosen eller på en tass. Den drabbade kroppsdelen blir blåröd och kan svullna upp till dubbel storlek på kort tid. Många hundar blir slöa och vingliga, de kan få kräkningar och diarré.

Huggormsbett är farligt för hundar. I värsta fall kan det vara livshotande. Ungefär var 20e hund dör av bettet. Stora och små hundar är lika känsliga för ormgiftet.

Ett veterinärbesök med en huggormsbiten hund kan kosta från cirka 1 000 kr för en enkel behandling upp till 15 000 kr om det tillstöter komplikationer och hunden exempelvis måste stanna flera dygn på djursjukhuset.
Annonsbilliga resor