fb


2010-11-10 8:03

Ny studie publicerad: Lactobacillus reuteri Prodentis effektivt i behandlingen av tandlossningssjukdom

| Mer

Övrigt

Ny studie publicerad: Lactobacillus reuteri Prodentis effektivt i behandlingen av tandlossningssjukdom

PR Newswire

STOCKHOLM, November 10, 2010 /PRNewswire/ -- Studien visar att L. reuteri Prodentis verkar synergistiskt med
standardbehandling (mekanisk rengöring) och signifikant minskar fickdjup och
fästenivå, som är de två viktigaste parametrarna för att utvärdera graden av
tandlossningssjukdom. Vidare ger L. reuteri Prodentis - som första
probiotikum någonsin - signifikant minskning av tre olika
sjukdomsframkallande bakterier hos patienter med kronisk
tandlossningssjukdom. Studien bekräftar också den anti-inflammatoriska
effekten av L. reuteri Prodentis på tandköttsinflammation.

Photo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101110/418565

Kronisk tandlossningssjukdom drabbar upp till 40 % av den vuxna
befolkningen. Standardbehandling är mekanisk rengöring med bland annat
ultraljud som syftar till att avlägsna plack i tandfickorna för att minska
förekomsten av de sjukdomsframkallande bakterierna och därmed förhindra att
sjukdomen förvärras.

Trettio patienter med kronisk tandlossningssjukdom (19 män och 11 kvinnor
mellan 34 och 50 år) inkluderades i denna dubbelblinda, randomiserade,
placebokontrollerade studie som pågick under 42 dagar. På studiens första dag
behandlades tänderna i ena halvan av munnen hos alla patienter med ultraljud
medan tänderna i den andra halvan lämnades obehandlade. Från dag 21 till dag
42 behandlades patienterna med antingen L. reuteri Prodentis sugtabletter
(1X108 CFU DSM 17938 och 1x108 CFU ATCC PTA 5289) eller placebo sugtabletter
två gånger dagligen.

Resultatet visade att kombinationsbehandling med L. reuteri Prodentis och
mekanisk rengöring var signifikant bättre än alla andra behandlingsvarianter
på att minska tandköttsinflammation och plack. Vidare minskade L. reuteri
Prodentis, antingen ensamt eller efter mekanisk behandling, signifikant
bakterierna Aggregibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis och
Prevotella intermedia med upp till 90 % jämfört med de behandlingsvarianter
som inte inkluderade L. reuteri Prodentis. Kombinationen med L. reuteri
Prodentis och mekanisk behandling var också signifikant bättre än enbart
mekanisk behandling på att minska såväl tandfickor (p<0,001) som fästenivåer
(p<0,001), se bilaga.

- Denna korttidsstudie visar att L. reuteri Prodentis ensamt har
kraftfull effekt på bakterier förknippade med tandlossningssjukdom och att
kombinationsbehandling med L. reuteri Prodentis och mekanisk behandling
synergistiskt förbättrar såväl tandfickor som fästenivåer, säger professor K
L Vandana, College of Dental Science, Davangere, Indien.

- Resultaten stärker L. reuteri Prodentis position som ett
dokumenterat behandlingsalternativ för patienter med tandlossningssjukdom,
säger Peter Rothschild, vd, BioGaia AB.

Studiens resultat publicerades online den 2 november 2010 i Journal of
Oral Microbiology, doi: 10.3402/jom.v2i0.5344. Studien finns tillgänglig på:
http://www.journaloforalmicrobiology.net/index.php/jom/article/view/5344

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och
säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter.
Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som
har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie
är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag.
http://www.biogaia.se

PR NewswireAnnonsbilliga resor