fb


2010-10-21 9:28

Mammografiklinik tar upp kampen mot benskörhet

| Mer

Övrigt

LINKÖPING, Sweden, October 21, 2010 /PRNewswire/ -- Sjukhuset Holly House i Essex blir först i
Storbritannien med att erbjuda kvinnor Sectras nya enkla och
kostnadseffektiva lösning för att kombinera mammografiundersökningar med
mätning av bentäthet. Ett initiativ som ökar kvinnors livskvalitet, minskar
onödigt lidande och sparar stora kostnader för sjukvården genom att frakturer
orsakade av benskörhet minskar.

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101021/414834

Det är initiativ på Karolinska Institutet i Stockholm
och i Örebro Läns Landsting, som har banat väg för medicinteknikföretaget
Sectras unika lösning. På Unilabs i Tumba genomför Karolinska Institutet en
forskningsstudie där 10 000 kvinnor får göra den kombinerade undersökningen.

- För de flesta kvinnor är regelbundna
mammografiundersökningar en självklar trygghetskontroll för att tidigt
upptäcka bröstcancer. Att samtidigt göra en bentäthetsmätning för att tidigt
identifiera benskörhet kan betyda att många kvinnor slipper onödigt lidande
och det sparar även stora kostnader för samhället, säger Torbjörn Kronander,
VD för Sectras medicinska verksamhet.

Sjukhuset Holly House har investerat i Sectras system
för lågdosmammografi, Sectra MicroDose Mammography. I samband med
mammografiundersökningar kommer sjukhuset att erbjuda kvinnor att ta en
handröntgenbild för att mäta bentätheten. Samtliga bilder tas med Sectra
MicroDose Mammography. Handröntgenbilden analyseras sedan med hjälp av
Sectras nya internettjänst, Sectra dxr-online.

Om man tidigt hittar kvinnor i riskzonen för benskörhet
finns idag billiga och effektiva möjligheter att förebygga frakturer. Detta
sker med livsstilsförändringar och läkemedel. En tidig upptäckt sparar stora
resurser för samhället. Detta är sammantaget viktiga skäl varför
mammografikliniker i Europa nu börjar intressera sig för den här möjligheten.

Om osteoporos

Osteoporos, dvs benskörhet, är en av de mest smärtsamma
och kostsamma folksjukdomarna i världen. Varannan svensk kvinna och var
fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000
benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige. Kvinnor efter klimakteriet
är hårdast drabbade (Riksföreningen för osteoporotiker,
http://www.osteoporos.org).

Om Sectras medicinska system

Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-,
mammografi- och ortopedkliniker. Över 1100 svenska och utländska sjukhus
använder systemen i daglig drift och mer än 52 miljoner röntgenundersökningar
diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av
världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder.
I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla
filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system
installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa
och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och
försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna
medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har
kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över
hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram
ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret
2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer
information besök vår hemsida: http://www.sectra.se.

För ytterligare information, kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra
Imtec AB, tfn +46(0)705-23-52-27, info.press@sectra.se

PR NewswireAnnonsbilliga resor