fb


2010-10-19 4:03

Consumers Alliance for Global Prosperity lovordar den indonesiska regeringens vägran att släppa in ett Greenpeace-fartyg

| Mer

Övrigt

WASHINGTON, October 19, 2010 /PRNewswire/ -- Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP)
(http://www.consumerprosperity.com) lovordar idag den indonesiska regeringen
för dess vägran att ge tillstånd till Greenpeace-fartyget Rainbow Warrior att
gå in i Jakartas hamn. Fartyget - som används för att uppmana till civil
olydnad, underminera den demokratiska processen och agitera för
antitillväxtpolitik - försökte docka i Jakarta för att ge sitt stöd åt
Indonesiens och Norges undertecknande i maj i år av den avsiktsförklaring
(http://tinyurl.com/22v6fs5) som styr moratoriet angående skogsbruk som
upprättats mellan de båda nationerna. Dessutom planerade Greenpeace att medan
man låg i hamn propagera för ytterligare handelsrestriktioner mot Indonesiens
medborgare och affärsverksamheter.

    
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100826/DC55618LOGO)
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20100826/DC55618LOGO)

Andrew Langer, som är talesman för CAGP och ordförande för Institute for
Liberty (http://tinyurl.com/kwmf5v), gjorde följande uttalande på CAGP:s
vägnar, i vilket han uppmanade indonesiska medborgare att ifrågasätta motiven
bakom de organisationer som stödjer moratoriet, till exempel Greenpeace och
andra elitistiska, västliga organisationer:

"Indonesiens beslut att vägra Greenpeace tillgång till sin största hamn
var ett tydligt tecken på att Indonesiens folk har fått nog. De
skrämseltaktiker som förordar fattigdom, vilka utförs av organisationer som
Greenpeace, hotar miljontals indonesiers livsuppehälle. Och när nu 20 % av
Indonesiens befolkning redan lever i fattigdom, berövar användandet av
beräknande mediainriktade upptåg i stil med Rainbow Warrior ännu fler hårt
arbetande familjer möjligheten till ett bättre liv."

"Avsiktsförklaringen mellan Indonesien och Norge och det moratorium
angående skogsbruk som skisseras där, skulle på kort sikt och omedelbart
omintetgöra mellan 280,000 och 700,000 arbetstillfällen samt döma mer än 10
miljoner människor som för närvarande får sin utkomst från
skogsbruksindustrin till fattigdom. De industrier som kommer att beröras mest
av detta ogenomtänkta samarbete utgör för närvarande nästan fem procent av
Indonesiens bruttonationalprodukt."

"Ekonomisk tillväxt över hela världen har gjort att hundratals miljoner
människor kunnat ta sig upp ur fattigdom, givit dem arbetsmöjligheter,
inkomst och hopp och detta kan bli möjligt även för sydöstra Asien. CAGP
kräver att Greenpeace och andra elitistiska, europeiska organisationer slutar
upp med att gynna sin antitillväxtpolitik i utvecklingsländerna och istället
börjar träffa det mänskliga valet - det moraliska valet - till gagn för
världens fattiga."

För ytterligare information, gå till http://www.consumerprosperity.com.
För att komma överens om tid för en intervju med Andrew Langer, kontakta
media@consumerprosperity.com.

Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) undervisar och aktiverar
berörda medborgare och vill vara en motpol mot det kostsamma samarbetet
mellan miljövänner, tullskyddade industrier, stora fackföreningar och
grossistbolag. CAGP är en resultatinriktad allians bestående av
påtryckningsgrupper som gynnar ekonomisk tillväxt och konsumentvänlig politik
över hela världen.


PR NewswireAnnonsbilliga resor