fb


2010-10-18 14:00

Aptilo Networks lanserar LTE på 4G World

| Mer

Övrigt

CHICAGO, October 18, 2010 /PRNewswire/ -- Aptilo Networks, ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag och
marknadsledande i nästa generations system för drift av trådlösa
bredbandstjänster lanserar idag på 4G World mässan i Chicago att man adderar
stöd för 4G mobila datatjänster - LTE - till sin plattform.

Aptilos nya 4G Service Management Platform med LTE-stöd har en inbyggd så
kallad PCRF (policy charging and rules function) som till skillnad från
traditionella lösningar är förintegrerad med Aptilo moduler för de
nödvändigaste delsystemen som vanligtvis köps separat, till exempel system
för förbetalda tjänster, abonnent databas, web-portaler, statistik och mycket
annat.

Aptilos system har en flexibel integration mot operatörernas befintliga
administration- och driftstödssystem med ett intelligent databas gränssnitt,
gränssnitt mot faktureringssystem och API: er som möjliggör nästa generations
tjänster. Med de inbyggda förintegrerade delsystemen och tydliga gränssnitt
mot externa system ger Aptilos LTE-lösning en snabbare lansering av LTE
tjänster och minskar kostnaden för integration betydligt.

Aptilos föreintegrerad system med en tät integration mellan policy (PCRF)
och betalnings-funktioner i real-tid tillåter operatörerna att ändra
bandbredd (QoS) i realtid och ta betalt online per tjänst vilket ökar
intäktspotentialen i deras 4G datatjänster.

Flexibel och förenklat WiMAX-till-LTE migrering

Aptilos arkitektur för multi-access erbjuder en enhetlig och skalbar
plattform för att stödja WiMAX, Wi-Fi och nu LTE installationer. Detta
innebär att operatörer som använder Aptilos WiMAX-lösning idag enkelt kan
rulla ut LTE vid en senare tidpunkt och ta vara på gjorda investeringar samt
positionera sig för framtida tillväxt.

Aptilos multi-access arkitektur gör också det enkelt för användarna att
gå mellan Wi-Fi, WiMAX och LTE nät.

"Eftersom LTE marknaden växer till att omfatta mer än bara de största
mobiloperatörerna, är Aptilo väl rustat för att utöka vår räckvidd i den
ständigt föränderliga marknaden för mobilt bredband", säger Aptilos VD
Torbjörn Wård. "Aptilos helhetssyn på drift av tjänster i trådlösa nätverk
med en tät integration mellan policy och betalningsfunktioner har varit
mycket framgångsrik med våra WiMAX kunder - både hos nya installationer som
använder vår förintegrerade lösning och stora operatörer som kräver lösningar
som enkelt kan integreras med befintliga system. Vi ser nu samma typ av krav
även för LTE, och är mycket nöjda att kunna erbjuda denna innovativa och
flexibel lösning oberoende av trådlös teknologi."

Aptilos LTE-lösning kommer att finnas tillgänglig i början av 2011.

För mer information besök Aptilo Networks på 4G World i monter # 234.

Om Aptilo Networks
Aptilo Networks är marknadsledande i nästa generations system för drift av
bredbandstjänster över stora distribuerade Wi-Fi, WiMAX och LTE nätverk.
Aptilo marknadsför sin systemmjukvara och sitt driftade tjänsteerbjudande
till ledande telekom- och bredbandsoperatörer, till enskilda större företag
samt olika segment som hotell, flygplatser och stadsnät där trådlösa tjänster
tillhandahålls.

Aptilo Networks har huvudkontor i Stockholm och regionala huvudkontor i
Dallas, USA, samt i Kuala Lumpur, Malaysia. För ytterligare information, se
http://www.aptilo.com

PR NewswireAnnonsbilliga resor