fb


2006-05-30 13:44

Sveriges insatser för jordbävningens offer på Java

| Mer
Den svenska staten har hittills avsatt 7 miljoner kronor till stöd för humanitärt bistånd till människor som utsattes för jordbävningen på Java i Indonesien den 27 maj.

Otroligt men sant Sida har beviljat 5 miljoner kronor i bidrag genom Svenska Röda Korset till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens arbete, som bland annat omfattar tillförsel av mat, vatten och nödlogi.

Statens räddningsverk (SRV) har fått finansiering om 2 miljoner kronor från Sida för två insatser. SRV har skickat iväg en medarbetare för att tillsammans med Norge stödja FN med upprättande av telekommunikationer. Vidare förbereder SRV att på uppdrag av FN upprätta ett gemensamt fältsamordningskontor för de humanitära biståndsorganisationerna i insatsområdet.

Annonsbilliga resor