fb


2010-01-21 11:49

1,5 mkr till projekt för export av knowhow inom hållbar sjukvård

| Mer

Ekonomi

Sustainable Business Hub har tilldelats knappt 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för att driva projektet Sustainable HealthCare. Projektet syftar till att öka exporten för svenska företag som levererar miljöförbättrande produkter, tjänster eller systemlösningar till hälso- och sjukvården. Ett trettiotal företag kommer att ingå i projektet.

- Svenska sjukhus är i världsklass med låga koldioxidutsläpp och låg miljöbelastning. Flera av företagen som är aktuella för projektet har levererat energieffektiva produkter och lösningar till dem. Nu ligger fokus på att få ut dem på export, säger Håkan Knutsson, VD för Sustainable Business Hub, efter styrgruppens och företagsgruppens första möte i Lund i dag.

Projektet Sustainable Health Care tar avstamp i projektet Sustainable Hospitals som är det koncept som marknadsförs nationellt inom Exportrådets marknadsföringsplattform, SymbioCity.

Business Region Göteborg och Hälsoteknikalliansen kommer att vara partners i projektet. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Hälsoteknikalliansen samt deltagande företag.

Projektledare är Daniel Eriksson från Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet. Daniel Eriksson har sju års erfarenhet av miljöarbete inom sjukvården.

Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige som hjälper Cleantech-företag att öka sin konkurrenskraft och etablera sig på exportmarknaden. Nätverket består av ungefär 100 medlemmar. Verksamheten drivs i ett bolag och ägs av medlemmarna.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor