fb


2010-01-14 14:33

Fortsatt bra resultatutveckling i Ekobrottsmyndigheten

| Mer

Ekobrott

 Ekobrottsmyndigheten har mött det ökade ärendeinflödet med fortsatt bra resultat. De senaste sex åren har verksamhetsresultaten ständigt förbättrats. Det gäller även 2009 då resultaten utvecklats ytterligare. Antalet lagförda ärenden och personer fortsätter att öka. Ärendebalans och genomströmningstider pressas ytterligare trots att antalet inkomna ärenden och brottsmisstankar ökar. 

-  Jag är mycket nöjd med att vi har förbättrat både resultaten och kvaliteten i vårt arbete trots en ökad måltillströmning, säger generaldirektör Gudrun Antemar. 

Under 2009 har Ekobrottsmyndighetens bidrag till den totala brottsbekämpningen stärkts. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att prioritera kampen mot ekobrottslighet med kopplingar till den organiserade brottsligheten. En mer effektiv ekobrottsbekämpning i hela landet genomförs i samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Polisen. 

Att spåra, frysa och förverka pengar som är vinster av brott är en internationellt väl beprövad arbetsmetod som vinner allt större terräng. Ekobrottsmyndighetens brottsutbytesenhet fortsätter att leda arbetet mot brottsvinsterna. 

-  Skickliga medarbetare har tillsammans med vässade arbetsmetoder grundlagt de goda resultaten. Förutsättningarna för Ekobrottsmyndigheten att arbeta vidare snabbt, rättssäkert och resurseffektivt är mycket goda, säger Gudrun Antemar. 

Några av de viktigaste resultaten för 2009 (resultaten för 2008 anges inom parentes) 

Antalet inkomna ärenden ökade med 7 procent till 4 782 (4 485)

Antalet inkomna brottsmisstankar ökade med 14 procent till 35 662 (31 280)

Antalet lagförda ärenden ökade med 5 procent till 1 515 (1 443)

Antalet lagförda personer ökade med 3 procent till 1 818 (1 764)

Andelen lagförda ärenden är konstant 33 procent (33 procent)

Ärendebalansen exklusive domstol minskade med 1 procent till 1 966 (1 978)

Genomströmningstiderna minskade med 1 procent till 191 (193) dagar

 

 

 

 

-bra-resultatutveckling-i-ekobrottsmyndigheten-361815'>Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor