fb


2010-01-13 8:47

Avtal om informationsutbyte med San Marino förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott

Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med San Marino. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och San Marinos skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba, Nederländska Antillerna, Samoa, Cooköarna, Turks- och Caicosöarna och Gibraltar.

För att avtalet ska bli giltigt kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.43


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor