fb


2010-10-13 5:57

Blancco's Erasure Suite utvecklar informationsradering på distans för effektiv företagssäkerhet

| Mer

Övrigt

JOENSUU, Finland, October 13, 2010 /PRNewswire/ -- Företag nu och i framtiden måste fortsatt kunna hantera exponentiell
tillväxt av den mängd digital information som lagras i persondatorer, bärbara
datorer, servrar, masslagringsenheter och telefoner - mycket av informationen
skyddas av mer och mer strikta rättsliga och industriella standarder, såsom
WEEE-direktivet (EU), Data Protection Act (UK - ICO), Sarbanes-Oxley (US) och
The Personal Information Protection Act (Japan - JPIPA). Enbart år 2009 ökade
den globala mängden digital information med 62 %, vilket skapade så många
gigabyte att det hade räckt till att stapla DVD:er från jorden till månen och
tillbaka, enligt International Data Corporation (IDC) i USA. För att hjälpa
sina kunder att på ett effektivt sätt säkra sina informationstyngda
elektroniska tillgångar tillkännagav Blancco, den globala ledaren inom
informationsradering och lösningar för livscykelslut, att Blancco Erasure
Suite nu finns tillgänglig. Det är en flexibel, centraliserad lösning som
utvecklats för att enkelt kunna hantera stora mängder disponibla tillgångar
på flera olika platser på distans.

"IDC förutspår att mängden information kommer att öka 44 gånger mellan
2009 och 2020 och att antalet yrkesaktiva inom informationsteknologi (IT)
endast kommer att öka 1,4 gånger. Därmed kommer jämförelsevis små IT-enheter
att stå inför utmaningen att grundligt avlägsna all information från ett
ständigt växande antal elektroniska tillgångar, som är på väg att bli
omoderna eller tilldelas nya uppgifter, särskilt i en miljö som blir mer och
mer strikt globalt reglerad," sa Kim Väisänen, VD hos Blancco. "Den här
situationen kräver ett kraftfullt raderingsverktyg som är tillgängligt
online, som centralt kan hantera avlägsnande av information åt företagens
IT-säkerhetsansvariga och centrum för bortskaffande av IT-tillgångar (IT
asset disposal centres, ITADs), samtidigt som det övervakar raderingen och
granskar rapporter för att säkerställa integriteten hos granskningsbart
material, i syftet att följa reglerna."

Den nya Blancco Erasure Suite kombinerar uppgraderingar av Blanccos
tillförlitliga kundmjukvara för informationsradering med den nyligen
introducerade Hanteringskonsolen, för att skapa en komplett lösning som kan
hantera hela processen med informationsradering, från radering till hämtning
av rapporter och förberedelser för inspektion. Med konsolen kan en central
IT-anställd utföra radering på distans för en mångfald av olika tillgångar
med hjälp av LAN via ett webb-gränssnitt och skapa flexibla hierarkier för
att kontrollera användarrättigheter och licenser. Omfattande rapporter kan
ses, ändras, delas med tillämpningar eller skickas med e-post, beroende på
användarrättigheter, medan auktoriseringsfunktionen säkerställer att
rapporterna inte ändras av icke-auktoriserade aktörer.

"Uppskattningar visar att efterlevnad av myndigheternas regler har blivit
en industri värd 46 USD miljarder om året, samtidigt som det är en nödvändig
del av säkert företagande," fortsatte Väisänen. "Blancco Erasure Suite stöder
ekonomisk och effektiv integrering av informationsradering i ett företags
IT-säkerhetspolicy genom att tillåta central hantering av
informationsradering på plats. Detta är särskilt viktigt för geografiskt
spridda företag och datacenter, där informationen ofta inte är krypterad."

Om Blancco

Blancco är en beprövad lösning för informationsradering för miljontals
användare världen över. Som global ledare inom informationsradering och
lösningar för livscykelslut erbjuder Blancco de högst certifierade
lösningarna för informationsradering inom industrin. Företaget levererar till
ett stort utbud av industrier, som omfattar banker, finans, regeringar och
försvar samt yrkesverksamma inom bortskaffning av IT-tillgångar. Blancco
arbetar utifrån ett vidsträckt nätverk av internationella kontor och partners
i Europa, Nordamerika, Asien och Australasien. Mer information finns på
http://www.blancco.com.

    
Media Contact:
Monica Shaw
+1-770-367-9534
mshaw@carabinerpr.com

PR NewswireAnnonsbilliga resor