fb


2010-10-06 4:00

Nonin Medical, Inc. tillkännager att divisionen för kapnografi- instrument byter namn. Den utökar sin svenska tillverkning och blir ett europeiskt centrum med fulla rättigheter till försäljning, distribution och service

| Mer

Övrigt

MINNEAPOLIS och HUDIKSVALL, Sverige, October 6, 2010 /PRNewswire/ -- Nonin Medical, Inc. meddelade idag att deras centrum för tillverkning av
kapnografi-instrument i Hudiksvall, tidigare MedAir AB, ändrat namn till
Nonin Medical AB och utökat sin verksamhet för att bättre kunna betjäna sina
europeiska kunder och distributörer. Förutom fortsatt tillverkning och
service av sina europeiska kapnografiprodukter kommer Nonin Medical AB att
tillhandahålla orderbehandling, distribution, kundservice och teknisk service
för alla de Nonin Medicals produkter inom området för pulsometrik och
regional oximetri, sensorer och mjukvara som tidigare levererats av bolagets
högkvarter i Minneapolis, Minnesota i USA.

Som ett stöd för Nonins strävan att koncentrera sin verksamhet och ge
bättre regionalt stöd till sina kunder tillkännagav Nonin idag att man
överfört tillverkningen av sina amerikanska kapnografiprodukter från
Hudiksvall till Minneapolis. Med undantag för de europeiska
kapnografiprodukterna kommer Nonin att fortsätta att tillverka hela sitt
sortiment av icke-invasiva fysiologiska övervakningsprodukter i Minneapolis.
Dessutom kommer Nonin att fortsätta att betjäna sina globala OEM-kunder från
Minneapolis.

"Nonin Medical, där fingerpulsoximetern uppfanns, har stor erfarenhet av
förnyelse och framstående kundservice. Det började för 25 år sedan och
fortsätter än idag," säger Steve Bucholz, driftschef för Nonin Medical, Inc.
"Detta nya centrum gör att svarstiderna förbättras och att
transportkostnaderna för våra kunder och distributörer i Europa sänks. Det
blir samtidigt möjligt för oss att ge de europeiska kunderna kundservice och
teknisk service i realtid över hela produktlinjen."

Nonin Medical förvärvade MedAir AB år 2006. Förvärvandet av MedAirs
kapnografiprodukter kompletter Nonins linje av oximetriprodukter och gör det
möjligt för Nonin att ge kunderna flera val så att de exakt kan övervaka sina
patienters faktiska tillstånd över hela det breda fältet av patientgrupper
och kliniska miljöer.

Nonin Medicals europeiska kunder och distributörer kan kontakta Nonin
Medical AB på deras hemsida, http://www.nonin.com, via E-post på adressen
infointl@nonin.se och på telefonnummer +46-(0)653-717979.

Mera information om Nonin Medical, Inc. finner du på hemsidan
http://www.nonin.com

Nonin Medical, Inc. är ett privatägt bolag som specialiserat sig på
utveckling och tillverkning av icke-invasiva fysiologiska lösningar för
övervakning. Nonin har sitt huvudkontor i Minneapolis, Minn., USA, och ett
centrum för försäljning, distribution och service i Hudiksvall i Sverige.
Bolaget distribuerar sina produkter till fackfolk inom hälsosektorn i mer än
125 länder och har mer än 100 OEM-partner över hela världen. Det har i over
20 år varit ledande inom tillverkningen av signalprocesser och utvecklingen
av sensorer. Nonins innovativa och icke-invasiva fysiologiska teknologier
hjälper kliniker så att de på ett exakt sätt kan övervaka en patients
faktiska tillstånd, även under de svåraste omständigheter.

PR NewswireAnnonsbilliga resor