fb


2010-10-05 14:23

Symantec byter logotyp

| Mer

Datavirus Symantec presenterar idag sin nya företagslogotyp. Den nya logotypen symboliserar Symantecs fokus på trygghet och på att kunderna alltid på ett enkelt och säkert sätt har tillgång till sin information oavsett varifrån samt att de problemfritt ska kunna röra mellan det personliga och det professionella på Internet.

Rent grafiskt är den nya logotypen en sammansmältning av Symantecs namn och VeriSigns checkmark som Symantec fick genom köpet av VeriSigns säkerhetsdel. Detta märke är mycket starkt förknippat med säkerhet på Internet, med mer än 250 miljoner impressions på mer än 90 000 webbsidor i 160 länder varje dag. Märket med cirkeln runt om blir nu den gemensamma nämnaren och den samlande kraften för Symantecs alla varumärken inklusive Norton för konsumenter och Symantec Hosted Services, Symantecs molntjänster vilket gör Symantecs varumärke ännu mer igenkänt hos alltifrån hemanvändaren till de största globala organisationerna.Annonsbilliga resor