fb


2010-10-04 8:59

Hospira utnämner Svend Andersen till chef för verksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika

| Mer

Övrigt

LEAMINGTON SPA, England, October 4, 2010 /PRNewswire/ -- Hospira (NYSE: HSP), en global specialist inom leverans av farmakologiska
och medicinska produkter, tillkännagav idag att Svend Andersen har utnämnts
till vice VD samt VD för verksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika
(EMEA). Han kommer i denna roll att vara ansvarig för att utveckla
strategier, skapa tillväxt och uppnå en marknadsledande position för
företaget i EMEA-regionen. Andersen, 48, kommer att rapportera till Ron
Squarer, senior vice president och chief commercial officer, med början 1
nov. 2010.

"Svend är en skicklig, dynamisk och ambitiös företagsledare som har
global erfarenhet av att skapa vinstgivande tillväxt och värde inom området
för generiska produkter och märkesprodukter i läkemedelsbranschen", sade
Squarer. "Under sina mer än 20 år i hälsovårdsindustrin har han skaffat sig
imponerande meriter när det gäller introduktion av nya produkter,
marknadsutveckling och team-building som kommer att bli mycket viktiga när
Hospira tar sig an nya möjligheter och utvecklar sin nuvarande verksamhet i
EMEA-regionen."

Under Andersens ledarskap kommer Hospira att utveckla sin strategi i
EMEA-regionen, något som inkluderar att expandera företagets geografiska
närvaro, utveckla sin ledande position inom generiska injicerbara läkemedel
och biosimilarer och öka sin marknadsandel inom infusionsenheter och
förbrukningsvaror. Försäljningen i EMEA-regionen omfattade 14 procent av
Hospiras totala försäljning 2009.

Andersens senaste uppdrag var som vice VD för Västeuropa vid Actavis,
världens femte största läkemedelsföretag som specialiserar sig på generiska
läkemedel. Där låg han bakom omfattande tillväxt i företagets
sjukhusverksamhet, fem uppköp, öppnade dotterbolag i sex europeiska länder
och lanserade mer än 300 produkter och varumärken. Han ledde den regionala
expansionen från åtta till 15 marknader och förstärkte företagets positioner
i Storbritannien, Tyskland, Benelux-länderna och Norden. Han ansvarade också
för den kommersiella verksamheten, finanser, inköp, reglerings- och
affärsutveckling, med tillsyn över upphovsrätt och immaterialrätt.

Innan han började sin tjänst vid Actavis var Andersen vice VD och
administrativ chef vid Alpharma, ett globalt specialistföretag inom
läkemedelsindustrin, där han ledde strategiutvecklingen, omorganiserade
företaget och vitaliserade verksamheten innan företaget köptes upp av
Actavis. Han har också varit vice VD för den kommersiella verksamheten vid
Ferrosan, ett företag som ägnar sig åt konsumenthälsa och medicinsk
utrustning och arbetade som affärskonsult för fyra nystartade företag.

Andersen innehar filosofie kandidatexamen i ekonomivetenskap och examina
i internationell marknadsföring; organisationsbeteende och strategisk
planering; samt avancerad annonsering, alla vid Copenhagen Business School.

Om Hospira

Hospira, Inc. är en global specialist inom leverans av farmakologiska och
medicinska produkter som ägnar sig åt Advancing Wellness(TM). Som
världsledande inom generiska injicerbara läkemedel erbjuder Hospira en av de
bredaste portföljerna inom generisk akutvård och onkologiska
injektionsläkemedel, samt integrerad infusionsbehandling och lösningar för
medication management. Genom sina produkter bidrar Hospira till att förbättra
säkerheten, minska kostnaderna och öka produktiviteten inom patientvården.
Företaget har sitt huvudkvarter i Lake Forest, Illinois, och det har mer än
13 500 anställda. Hospiras huvudkontor för Europa, Mellanöstern och Afrika
ligger i Leamington Spa, Storbritannien. För mer information, se:
http://www.hospira.com.


PR NewswireAnnonsbilliga resor