fb


2010-10-04 8:02

Nyckelledare från organisationer för miljövänligt byggande i USA, Sverige, Finland, Danmark och Island träffar nyckelkoncerner på Nordic Summit on Green Building

| Mer

Övrigt

STOCKHOLM, October 4, 2010 /PRNewswire/ -- I morgon, tisdagen den 5 oktober kommer representanter från
organisationer för miljövänligt byggande i USA, Sverige, Finland, Danmark,
Norge och Island att träffa företagsledare från de nordiska länderna för att
diskutera regionala drivkrafter för miljövänligt byggande. Marknads- och
miljömässiga drivkrafter för miljövänligt byggande spelaren mycket viktig
roll då regionen arbetar på att etablera sig som ledande inom den globala
rörelsen för miljövänligt byggande.

"Då green-building-programmet LEED anpassas till olika regioner runt om i
världen kommer vi samtidigt att söka efter ekosystem som liknar varandra för
att kunna använda befintliga verktyg och strategier som kan kopieras i hela
världen", sade Scot Horst, direktör för LEED U.S. Green Building Council
(USGBC). "Vi kommer att kunna anpassa LEED för många olika lokala
miljöproblem med hjälp av olika strategier för miljövänligt byggande."

Forbo och GE som båda är medlemmar av USGBC och har avdelningar i Norden
kommer också att delta i mötet.

"Forbo har sedan länge arbetat för miljöfrågor, insyn och
konsensusbaserade certifikat från utomstående parter för att stöda detta
åtagande", sade Denis Darragh - VD för Forbo i Nordamerika och
Asien/Stillahavsländerna. "LEED uppfyller det här syftet genom att driva
marknaden mot mer hållbart och effektivt byggande."

"GE arbetar för lösningar på globala problem. Byggnader står för 40 % av
energikonsumtionen och 36 % av koldioxidutsläppen i EU. Den nordiska
marknaden för miljövänligt byggande växer och då den här regionen var tidig
med att tillämpa miljövänligt byggande spelar den en viktig roll när det
gäller att definiera normer och lösningar för branschen", sade Hans Enocson,
nationell chef för GE i Norden.

VEM: Ledande medlemmar från amerikanska och nordiska organisationer för
miljövänligt byggande.

Deltagare från USGBC inkluderar: Rick Fedrizzi, VD, ordförande och
grundande styrelsemedlem; Roger Platt, SVP Global Policy and Law; och Scot
Horst
, SVP LEED, USGBC;

VAD: Nordic Summit on Green Building ska diskutera marknadspådrivande
faktorer och verktyg för miljövänligt byggande. Även fallstudier av
miljövänliga byggnadsprojekt från olika delar av världen kommer att
demonstreras.

Representanter från USGBC kommer att finnas till hands under hela dagen
för information till pressen.

Rundvandring i Flat Iron Building kl. 9:30.

Lunch på restaurangen Aquavit på det närbelägna hotellet Clarion Sign kl.
12:30. Matthew W. Barzun, USA ambassadör i Sverige kommer att vara värd för
en mottagning i sitt hem efter mötet kl 17:00.

NÄR: Tisdagen den 5 okt. kl. 10:00 - 16:00

VAR: Flat Iron Building, Torsgatan, Lilla Bantorget; Stockholm, Sverige

Pressen inbjuds att boka intervjuer under dagen och att anmäla närvaro
vid evenemanget på: tholowka@usgbc.org eller +1-202-828-1144.

U.S. Green Building Council

U.S. Green Building Council som är baserat i Washington arbetar för en
blomstrande och hållbar framtid för nationen genom kostnadseffektiva och
energisnåla byggnader.

Med sina 78 lokala föreningar, över 16 000 medlemsföretag och
medlemsorganisationer samt 155 000 innehavare av LEED Professional
Credentials är USGBC en drivande kraft i en bransch som förutses bidra med
554 miljarder amerikanska dollar till USA:s BNP mellan år 2009 och 2013.
USGBC leder en osannolik blandning av byggföretag, miljöförkämpar, bolag,
ideella organisationer, folkvalda representanter, engagerade medborgare,
lärare och studerande.

I USA står byggnader för 39 % av koldioxidutsläppen, 40 % av
energikonsumtionen, 13 % av vattenkonsumtionen och 15 % av BNP varje år,
vilket gör miljömässigt byggande till ett betydande ekonomiskt och
miljömässigt tillfälle. Effektivare byggnader kan komma att motsvara 85 % av
den framtida efterfrågan på energi i USA och ett nationell åtagande för
miljömässigt byggande kan potentiellt skapa 2,5 miljoner amerikanska
arbetstillfällen.

LEED

LEED, U.S. Green Building Councils system med certifikat för miljömässigt
byggande är det främsta programmet för ritning, konstruktion och drift av
miljöklassade byggnader. Nära 42 000 projekt deltar för närvarande i
LEED-systemet, med över 6,9 miljarder kvadratfot byggnadsyta spritt över alla
de 50 staterna och 114 länder.

Genom att använda mindre energi kan LEED-certifierade byggnader spara
pengar för familjer, företag och skattebetalare; minska utsläppen av
växthusgaser och bidra till en hälsosammare miljö för boende, arbetare och
samhället i stort.

Före detta ordförande och VD Rick Fedrizzi, som arbetat som chef inom
Fortune 500 företag i 25 år, deltog i grundandet av USGBC. Under hans
15-åriga ledarskap har organisationen kommit att bli landets främsta
organisation för miljövänligt byggande vad gäller medlemskap, policyer,
normer, inflytande, utbildning och forskning.

    
Besök http://www.usgbc.org för mer information.

Kontakt: Taryn Holowka, Communications Director, USGBC
+1-202-828-1144
tholowka@usgbc.org

Följ oss på Twitter på @USGBC

PR NewswireAnnonsbilliga resor