fb


2009-12-15 8:46

Avtal om informationsutbyte med Anguilla förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Anguilla. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Anguillas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba och Nederländska Antillerna.

För att avtalet ska bli giltigt kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.Annonsbilliga resor