fb


2009-12-14 17:01

Avtal om informationsutbyte med Anguilla förhindrar skattefusk

| Mer

EkobrottSverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Anguilla. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Anguillas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba och Nederländska Antillerna.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor