fb


2010-10-01 9:01

STRABAG erhåller kontrakt för utbyggnad av köpcentrumet täby centrum i Stockholm

| Mer

Övrigt

WIEN, October 1, 2010 /PRNewswire/ -- STRABAG, som är ett utav Europas ledande
byggnadsföretag med 75 500 anställda och en årsomsättning 2009 på 13
miljarder Euro, har erhållit kontraktet att på totalentreprenad bygga ut och
renovera Täby Centrum (köpcentrum) i Stockholm. STRABAG är redan etablerad
som en ledande aktör inom anläggningsbyggnation i Norra Europa, detta
kontrakt blir ett utav de första större projekten i Skandinavien inom
kommersiell husbyggnation. Kontraktet är värt över 100 miljoner Euro.

STRABAG kommer att genomföra byggnationen av Täby Centrum genom sitt
nystartade dotterbolag STRABAG Projektutveckling AB. STRABAGs andra
dotterbolag i Skandinavien, ODEN Anläggningsentreprenad AB och Zublin
Scandinavia AB, är fokuserade på anläggning och infrastrukturbyggnation.

De nuvarande 50,000 m2 uthyrningsbar yta i Täby Centrum kommer att
renoveras och ytterliggare 30,000 m2 ny uthyrningsbar yta kommer att skapas.
Förutom detta så kommer de nuvarande 2 400 parkeringsplatserna att utökas
till 3 600.

Byggnationen kommer att starta i oktober 2010 med ett färdigställande i
mars 2015.

    
STRABAG företag STRABAG Projektutveckling AB
Byggnadsvolym Överstiger 100 miljoner Euro
STRABAG andel 100 %
Orderingång Q3 / 2010
Verksamhet Husbyggnation & Anläggning
Byggnadstid Oktober 2010 - Mars 2015
Kund Unibail-Rodamco

Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco, det Europa ledande börsnoterade
fastighetsbolaget som äger, driver och utvecklar kommersiella fastigheter.

STRABAG SE är ett utav Europas ledande byggnadsföretag med 75 500
anställda och en årsomsättning 2009 på 13 miljarder Euro. STRABAG, finns med
på Fortune Global 500 listan som ett utav de största bolagen i världen. Från
sina huvudmarknader i Österrike och Tyskland är STRABAG via sina många
dotterbolag verksamt i samtliga länder i Östeuropa och Sydösteuropa och i
vissa länder i Västeuropa och på den Arabiska halvön. STRABAG's verksamheter
omfattar hela byggnadsindustrin (Husbyggnation och Anläggning, Infrastruktur,
Avancerad grundläggning och Tunnel) och täcker därmed hela värdekedjan inom
området byggnation. Mera information finns på http://www.strabag.com.

    
Contact
STRABAG SE
Diana Neumüller-Klein
Corporate Communications
Tel: +43-1-22422-1116
diana.klein@strabag.com

PR NewswireAnnonsbilliga resor